Facebook Twitter Gplus RSS
Home Posts tagged "เสียงกรน"
formats

อาการข้างเคียงนอนกรนที่ควรรีบพบแพทย์

อาการนอนกรนนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนอนกรนมีด้วยกันสองแบบที่เราควรรู้จัก คือ นอนกรนธรรมดา จะไม่อันตรายเพราะไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย แต่จะมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะกับคู่นอน เสียงกรนทำให้นอนหลับยาก ผู้ป่วยมักไม่เดือดร้อน แต่อาจมีปัญหาในการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ส่วนการนอนกรนที่เป็นอันตราย จะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย นอกจากจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้ว ถ้าไม่รักษา อาจมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทำให้เรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าต้องขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้ นอกจากนั้นจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอื่นๆ ได้ ดังนั้นเมื่อท่านมีอาการนอนกรนดังต่อไปนี้ อาจบ่งบอกถึงการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือเป็นนอนกรนอันตราย ควรมารับการรักษาโดยแพทย์ เริ่มต้นจากตื่นนอนตอนเช้าด้วยความอ่อนล้า ไม่สดชื่น หรือมีอาการปวดมึนศีรษะ ต้องการนอนต่ออีก เป็นประจำ รู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่ม มีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้หลับนอนมาทั้งคืน ทั้งๆ ที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว ร่วมถึงมีอาการง่วงนอนในเวลาทำงานกลางวัน จนไม่สามารถจะทำงานต่อได้ หรือมีอาการเผลอหลับในขณะทำงาน, เข้าห้องเรียน, เข้าฟังประชุม, ขณะขับขี่รถ หรือขณะอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ ทั้งๆ ที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อถึงเวลานอนจะนอนหลับไม่ราบรื่น ฝันร้าย หรือละเมอขณะหลับ นอนกระสับกระส่ายมาก เหงื่อออกผิดปกติ nksleepcare จึงต้องหาทางเลือกให้กับผู้ที่เกิดปัญหานอนกรน

Comments Off on อาการข้างเคียงนอนกรนที่ควรรีบพบแพทย์.