Facebook Twitter Gplus RSS
Home เทคโนโลยี แบบและชนิดของสายพานลำเลียงในปัจจุบัน
formats

แบบและชนิดของสายพานลำเลียงในปัจจุบัน

RubberBelt3M_940x500

สายพานลำเลียงมีหลายแบบและหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยจะมีการเคลือบสารต่างๆ ที่หน้าผิวสัมผัส เพื่อป้องกันเส้นใยของสายสายพานที่มีหน้าผิวสัมผัสเป็น PVC มีคุณสมบัติในเรื่องของความทนทานต่อไขมัน ทั้งพืชและสัตว์ มีความยืดหยุ่น โดยจะแบ่งเป็น 2 สี สีเขียวมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าสถิต สีขาวใช้กับอาหารสายพานที่มีหน้าสัมผัสเป็น PU สามารถทนต่อรอยขีดข่วนการศึกกร่อนและแรงเสียดทานรวมทั้งไขมันสารเคมีต่างได้ดีเยี่ยมซึ่งสามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ทั้งสีเขียวและสีขาว ซึ่งคุณสมบัติจะแตกต่างกับแบบ PVC ตรงที่ แบบ PVC จะปล่อยไอกรดออกมาเมื่อเกิดการเผาไหม้ สายพานลำเลียง คือ ลักษณะของการโยกย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น วัตถุสายพานลำเลียงทำให้ย่นเวลาในการขนย้ายโยกย้ายผลิตภัณฑ์แต่ถึงจะมีแง่ดีไม่น้อยก็ตาม ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะย้ายสูงเกินไปจนกระทั่งเกินความสามารถของผิวสายพานลำเลียงที่จะรับไหวสายลำเลียงก็จะเสียหาย เพราะฉะนั้นระบบสายพานลำเลียงก็จะไม่สามารถโยกย้ายอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงประเภทนี้ได้เป็นต้น เทคนิคการเลือกสายพานลำเลียงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน Please visit หลักการเลือกสายพานลำเลียงเคลื่อนย้ายสินค้า

สายพานลำเลียงนั้นจะช่วยจัดการการจัดการโยกย้ายสินค้าของท่าน ระบบที่เรียกว่าสายพานลำเลียงทำให้รวดเร็วเป็นขั้นตอนอีกทั้งไม่สิ้นเปลืองต้องใช้แรงงานเมื่อใช้สายพานลำเลียงแล้วกระบวนการนี้ยังสะดวกต่อโยกย้ายสินค้า ในกระบวนการต่างๆ หากผ่านสายลำเลียงลดปัญหาการโยกย้ายสินค้าในกระบวนการแนวดิ่งได้โดยสายพานลำเลียง กระบวนการเช่นนี้วิธีการที่สากลนิยมใช้สายพานลำเลียงกันจำนวนมากสายลำเลียงมีวิธีใช้จำนวนมากขึ้นอยู่กับชนิดแต่ละอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยลดเวลาในการจัดการในธุรกิจส่งออก สายลำเลียงเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่มีในธุรกิจนำเข้าเพราะสามารถขนส่งได้รวดเร็วฯลฯ หลักการเลือก สายพานลำเลียงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อสบายมากยิ่งขึ้นทำให้มีด้านบวกต่อธุรกิจหลากหลายในการใช้สายพานลำเลียง  http://www.thiansupa.com/

Comments Off on แบบและชนิดของสายพานลำเลียงในปัจจุบัน.